NADANIE IMIENIA -Przebieg uroczystościW dniu 10 października 2002 r. odbyła sie wyjątkowa uroczystość nadania naszej szkole
imienia Wielkiego Polaka - Papieża
JANA PAWŁA II

Propozycja nadania szkole imienia Jana Pawła II wypłynęła od młodzieży. Po zebraniu opinii, głosów, zdań zredagowane zostało pismo do Watykanu. Po otrzymanej zgodzie i błogosławieństwie , należało zaopiniować propozycję przez Radę Szkoły, Radę Rodziców i księdza proboszcza. Dokumentacja powędrowała do księdza dziekana Stanisława Siary a później do Kurii Metropolitarnej w Przemyślu. W odpowiedzi na nasze pismo Arcybiskup Józef Michalik napisał "...z radością i nadzieją przyjmuję do wiadomości zamiar nadania szkole imienia Jana Pawła II, który z tą ziemią czuje się szczególnie związany, czemu dał wyraz podczas wizyty na Podkarpaciu. Jestem przekonany, że program wychowawczy szkoły, odwołujący się do wartości głoszonych przez naszego Wielkiego Rodaka, będzie sprzyjał budowaniu szlachetnego, mądrego i zgodnego życia ,opartego na fundamencie Ewangelii(...)"


Uroczystość rozpoczęła się Mszą Św. sprawowaną w intencji Papieża.
W czasie nabożeństwa został poświęcony
sztandar szkoły ( aktu tego dokonał ks. Edward Wołos i ks. Roman Jagiełło )

Poświęcenie sztandaruSztandar ufundowali
nauczyciele i
Pani Waleria Grey
SZTANDAR SZTANDARPo zakończeniu Mszy Św. wszyscy udali się do sali widowiskowo-sportowej. Wyjście z kościoła

Poczet sztandarowy tworzą
nauczyciele


W drodze do szkoły
Orkiestra zagrała Gaude Mater-Polonia, po czym Pani dyrektor
mgr Krystyna Delimata
powitała wszystkich zebranych gości
Przemówienie Pani Dyrektor
Po powitaniu przedstawiciele nauczycieli wnieśli sztandar, który został przekazany w ręce młodzieży.


ŚLUBOWANIE

Uroczyste Ślubowanie


Po uroczystym ślubowaniu Pan Stanisław Kalita przewodniczący Rady Miasta i Gminy Dukla otworzył nadzwyczajne posiedzenie Rady, na którym odczytano uchwałę na mocy , której Zespół Szkół Publicznych otrzymał im. Jana Pawła II.
Następnie głos zabrali goście.


W części artystycznej wystąpili uczniowie z przygotowanym na tę okoliczność po kierunkiem Pani mgr Barbary Wierdak programem ,który przybliżył życie i osobę Karola Wojtyły .

część artystycznaPo wystąpieniu młodzieży goście zwiedzili Kącik Patrona - szczególne miejsce w naszej szkole oraz mogli obejrzec wystawę dotyczącą naszej szkoły. Motywem wystawy były słowa Jana Pawła II :
"Przeszłość jest treścią naszej tożsamości także i dzisiaj " .
Zdjęcia i oprawę wystawy przygotowała Pani mgr Beata Węgrzyn

Dziś wydarzenie nadania imienia Jana Pawła II upamiętnia tablica pamiątkowa umieszczona przy wejściu głównym do budynku. Uroczystego odsłonięcia tablicy dokonał w dniu nadania imienia burmistrz Miasta i Gminy Dukla
Pan Piotr Witkowski
Odsłoniecie tablicy pamiątkowej
Pamiątkowe zdjęcie na zakończenie uroczystościUroczystość za nami. Teraz nadszedł czas realizacji tego , co głosi nasz Patron. Aby dobrze wypełnić Jego misję, musimy pamiętać o tym, by nigdy nie zatracić siebie. By móc cieszyć się życiem , ale tylko takim, w którym jest miejsce na potrzeby drugiego człowieka , miłość , tolerancję, wybaczenie i wymagania przede wszystkim od siebie.


Niech na tej drodze towarzyszą nam słowa naszego Patrona :

"Bądźcie pochodniami , które płoną po środku światła. Tam, gdzie unoszą się opary nienawiści i zwątpienia niech promieniuje wasz optymizm i wasz nadzieja, tam gdzie panują ciemności egoizmu niech płonie ogień waszej miłości"Powrót do strony głównej:
[powrót do strony głównej]